„U OPASNOSTI“

„U OPASNOSTI“

SVET JE PUN SUPERHEROJA

Danas je svet pun društvenih problema. Nije lako izdvojiti nekoliko aktuelnih, a teško je i pisati o svim. Probleme imamo u mnogim životnim sferama. S obzirom da je svaki čovek drugačiji i da ima različite stavove i mišljenja, drugačije poglede na svet i drugačije ciljeve, logično je da će doći do sukoba interesa.

Shvatam da u društvu ne može sve da funkcioniše savršeno, ali smatram i da zajedničkim radom neki problemi mogu da se reše, ili smanje. Continue reading “„U OPASNOSTI“”